ESPP1021 Suullinen taito (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Espanjan kielen kuullunymmärtäminen, puheen tuottaminen, espanjan kielellä vuorovaikuttaminen ja sanaston laajentaminen. 

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (väh. 80 %), kuullunymmärtämiskoe sekä keskusteluval-

miuksia ja suullisen ilmaisun taitoja mittaava koe.  

Arviointiperusteet

Kurssitehtävät, kuullunymmärtämiskoe sekä keskusteluvalmiuksia ja suullisen ilmaisun taitoja

mittaava koe. Arviointiperusteiden keskinäiset painotukset on kuvattu opintojakson Moodle-ti-

lassa. 

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan

- Opiskelija osaa keskustella yleisluonteisista aiheista vaivattomasti ja hallitsee erilaisia kuullunymmärtämis- ja vuorovaikutusstrategioita.


Opiskelijan espanjankielinen suullinen ilmaisu ja sanaston laajuus on kehittynyt kurssin aikana. 

Oppimateriaalit

TURZA, A. & COTO, V., Así se habla en nivel B2, ISBN: 978-8490813430

TURZA, A. & COTO, V., Así se habla en nivel C1, ISBN: 978-8490813218

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kurssitehtävät, kuullunymmärtämiskoe sekä keskusteluvalmiuksia ja suullisen ilmaisun taitoja mittaava koe. Arviointiperusteiden keskinäiset painotukset on kuvattu opintojakson Moodle-tilassa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja

Opetus