ESPA1051 Espanjan puhekieli sekä ajallinen ja maantieteellinen vaihtelu (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään espanjan nykykielen rakenteeseen ja puhutun kielen ominaisuuksiin

eri kielialueilla. Aiheeseen tutustutaan tenttikirjallisuuden perusteella.

Suoritustavat

Kirjallinen työ ja kirjatentti.

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

5: opiskelija kykenee kuvailemaan erinomaisesti konkreettisin esimerkein ilmiöt. 4: opiskelija kykenee kuvailemaan kiitettävästi konkreettisin esimerkein ilmiöt. 3: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt hyvin, muutaman konkreettisen esimerkin avulla asioita valaisten. 2: opiskelija kyke-

nee kuvailemaan ilmiöt valaisten niitä muutamin konkreettisin esimerkein. 1: opiskelija kuvailee

ilmiöitä valaisten niitä esimerkein. 0: opiskelija kuvailee ilmiöitä puutteellisesti, ilman esimerkkejä.


Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee espanjan nykykielen erityispiirteitä ja tunnistaa eri kielialueiden eroja.

Opiskelija perehtyy nykyespanjan maantieteelliseen vaihteluun kielihistorian valossa.

Opiskelija tuntee espanjan kielen kehityksen historian ja nykyisten kielialueiden taustat ja erityispiirteet. 

Lisätietoja

EXCHANGE STUDENTS: B2 LEVEL IN SPANISH. 

Oppimateriaalit

W. BEINHAUER, El español coloquial, ISBN:84-249-0765-5; E. CASCÓN, Español coloquial: rasgos, formas y fraseología de la lengua diaria, ISBN:978-84-9848-532-5; A. BRIZ, El español coloquial: situación y uso, ISBN:847635228X; C. E. KANY, Sintaxis hispanoamericana, ISBN:84-249-0387-0. Opettajan ohjeiden mukaan.

A. ZAMORA VICENTE, Dialectología española, ISBN:84-249-1115-6; M. ALVAR, Manual de dialectología hispánica, El español de España, ISBN: 84-344-8217-7; M. ALVAR, Manual de dialectología hispánica: El español de América, ISBN: 84-344-8218-5; A. QUILIS, Introducción a la historia de la lengua española, ISBN: 84-362-4923-2; R. LAPESA, Historia de la lengua española, ISBN: 84-249-0072-3, opettajan ohjeiden mukaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kirjatentti Arvosanakohtaiset arviointiperusteet 5: opiskelija kykenee kuvailemaan erinomaisesti konkreettisin esimerkein ilmiöt. 4: opiskelija kykenee kuvailemaan kiitettävästi konkreettisin esimerkein ilmiöt. 3: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt hyvin, muutaman konkreettisen esimerkin avulla asioita valaisten. 2: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt valaisten niitä muutamin konkreettisin esimerkein. 1: opiskelija kuvailee ilmiöitä valaisten niitä esimerkein. 0: opiskelija kuvailee ilmiöitä puutteellisesti, ilman esimerkkejä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja

Opetus