ESPP1041 Espanjankielisten maiden historia (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojakso antaa perustiedot Espanjan ja espanjankielisen Amerikan historiasta ja maantie-

teestä.

Suoritustavat

Kirjatentti. Tenttimateriaalit ilmoitetaan kurssitilassa.

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

5: opiskelija kykenee kuvailemaan erinomaisesti konkreettisin esimerkein ilmiöt. 4: opiskelija kykenee kuvailemaan kiitettävästi konkreettisin esimerkein ilmiöt. 3: opiskelija kykenee kuvaile-

maan ilmiöt hyvin, muutaman konkreettisen esimerkin avulla asioita valaisten. 2: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt valaisten niitä muutamin konkreettisin esimerkein. 1: opiskelija kuvailee ilmiöitä valaisten niitä esimerkein. 0: opiskelija kuvailee ilmiöitä puutteellisesti, ilman esimerkkejä. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tuntee Espanjan ja espanjankielisen Amerikan historian ja kulttuurin tärkeimmät vaiheet

keiset aikakaudet, suuntaukset ja henkilöt.

- tunnistaa historiallisten tapahtumien vaikutukset nyky-yhteiskunnan kehittymiseen 

Oppimateriaalit

Pereira Castañares y de la Mata Carrasco (2016): Historia de España.

Kirjallisuus

  • Pereira Castañares y de la Mata Carrasco (2016): Historia de España.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kirjatentti. Tenttimateriaalit ilmoitetaan kurssitilassa.
Arviointiperusteet:
Kirjatentti. Arvosanakohtaiset arviointiperusteet 5: opiskelija kykenee kuvailemaan erinomaisesti konkreettisin esimerkein ilmiöt. 4: opiskelija kykenee kuvailemaan kiitettävästi konkreettisin esimerkein ilmiöt. 3: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt hyvin, muutaman konkreettisen esimerkin avulla asioita valaisten. 2: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt valaisten niitä muutamin konkreettisin esimerkein. 1: opiskelija kuvailee ilmiöitä valaisten niitä esimerkein. 0: opiskelija kuvailee ilmiöitä puutteellisesti, ilman esimerkkejä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja

Opetus