ESPA1081 Kieliharjoittelu (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
espanja
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Perehtyminen espanjankieliseen maahan, sen yhteiskuntaan, kieleen ja kulttuuriin.

Suoritustavat

Yhden kuukauden opiskelu laitoksen hyväksymällä kielikurssilla espanjankielisessä maassa tai

kahden kuukauden oleskelu espanjankielisessä maassa tai yhden lukukauden opiskelu opiskelijavaihdossa espanjankielisessä yliopistossa.

Arviointiperusteet

Todistus opiskelusta tai oleskelusta, esimerkiksi työ- tai kurssitodistus sekä lyhyt kirjallinen ra-

portti espanjaksi opettajan ohjeiden mukaan. 

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet

Kieliharjoittelun suoritettuaan opiskelija

- on syventänyt kansainvälistä osaamistaan opiskelu- tai työkokemuksella espanjankielisellä alueella

- on syventänyt suullisen taidon osaamistaan ja perehtyneisyyttään kohdemaan kulttuuriin

-on tehnyt havaintoja kielestä, kulttuurista, yhteiskunnasta ja ihmisistä syventäen näin kielellistä ja kulttuurista tuntemustaan. 

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: perusopintojen kontaktiopetuksena tarjottavien opintojaksojen suorittamisen jälkeen. 

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Yhden kuukauden opiskelu laitoksen hyväksymällä kielikurssilla espanjankielisessä maassa tai kahden kuukauden oleskelu espanjankielisessä maassa tai yhden lukukauden opiskelu opiskelija vaihdossa espanjankielisessä yliopistossa.
Arviointiperusteet:
Todistus opiskelusta tai oleskelusta, esimerkiksi työ- tai kurssitodistus sekä lyhyt kirjallinen raportti espanjaksi opettajan ohjeiden mukaan.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
espanja

Opetus