ESPA1031 Espanjan kirjallisen taidon opettaminen (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään espanjan kirjallisen taidon opettamista alkeis- ja keskitason oppijoillemm. seuraavista aiheista:

- opettamisen teoria

- kirjallisten tehtävien suunnittelu ja luominen

- arviointi ja palautteenanto

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (väh. 80 %) ja kurssitehtävät. 

Arviointiperusteet:

Jatkuva arviointi ja kurssitehtävät.  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- on kehittänyt kirjallista taitoaan espanjan kielessä

- osaa soveltaa Eurooppalaista viitekehystä espanjan kirjallisen taidon opettamisessa

- osaa hyödyntää espanjan kirjallisten taitojen opettamisen pedagogisia käytänteitä opetustyössä

Lisätietoja

EXCHANGE STUDENTS: B2/C1 LEVEL IN SPANISH. 

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Opettajan ohjeiden mukaan. 

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen (väh. 80 %) ja kurssitehtävät.
Arviointiperusteet:
Jatkuva arviointi ja kurssitehtävät.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja

Opetus