ESPP1031 Kirjallinen taito (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Espanjankielisten journalististen ja kaunokirjallisten tekstien lukeminen ja niistä kirjoittaminen,

kielenhuolto ja tyyliseikat. Kirjoitustehtävät, keskustelu, vertaisarviointi ja palautteen antaminen.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (väh. 80 %), kurssitehtävät ja kirjallinen koe.

Arviointiperusteet:

Kurssitehtävät ja kirjallinen koe. Arviointiperusteiden keskinäiset painotukset ja tarkemmat arviointikriteerit on kuvattu opintojakson Moodle-tilassa. 

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

- osaa tuottaa kieliopillisesti oikeita virkkeitä eri aiheista espanjaksi

- ymmärtää sekä espanjankielisiä asiatekstejä että arkipäivän tekstejä 

Oppimateriaalit

Opettajan kurssilla jakamat materiaalit.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen (väh. 80 %), kurssitehtävät ja kirjallinen koe.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja

Opetus