ESPA1041 Työkalut ja materiaalit espanjan opetuksessa (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Perehtyminen aihepiiriin kirjallisuuden perusteella.

Suoritustavat

Itsenäinen kirjallinen työ.

Arvosanakohtaiset arviointiperusteet

5: opiskelija kykenee kuvailemaan erinomaisesti konkreettisin esimerkein ilmiöt. 4: opiskelija kykenee kuvailemaan kiitettävästi konkreettisin esimerkein ilmiöt. 3: opiskelija kykenee kuvaile-

maan ilmiöt hyvin, muutaman konkreettisen esimerkin avulla asioita valaisten. 2: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt valaisten niitä muutamin konkreettisin esimerkein. 1: opiskelija kuvailee ilmiöitä valaisten niitä esimerkein. 0: opiskelija kuvailee ilmiöitä puutteellisesti, ilman esimerkkejä. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on

- perehtynyt espanjan kielen opetusmenetelmiin ja opetusmateriaaleihin.

- perehtynyt espanjan kielen opetukseen vieraana kielenä ja sen haasteisiin. 

Lisätietoja

EXCHANGE STUDENTS: B2/C1 LEVEL IN SPANISH. 

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaalit löytyvät Moodlesta.

E. MARTÍN MONJE Y E. VAZQUEZ CANO, Nuevas tendencias para la elaboración y edición de materiales audiovisuales en la enseñanza de lenguas. ISBN: 978-8448191290

REGUEIRO, M.L., LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA ELE. ISBN: 978-8476358870

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Itsenäinen kirjallinen työ.
Arviointiperusteet:
5: opiskelija kykenee kuvailemaan erinomaisesti konkreettisin esimerkein ilmiöt. 4: opiskelija ky kenee kuvailemaan kiitettävästi konkreettisin esimerkein ilmiöt. 3: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt hyvin, muutaman konkreettisen esimerkin avulla asioita valaisten. 2: opiskelija kykenee kuvailemaan ilmiöt valaisten niitä muutamin konkreettisin esimerkein. 1: opiskelija kuvailee ilmiöitä valaisten niitä esimerkein. 0: opiskelija kuvailee ilmiöitä puutteellisesti, ilman esimerkkejä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
espanja

Opetus