Erityispedagogiikka

Tutkittu tieto auttaa antamaan yksilöllistä tukea erilaisille oppijoille

Erityispedagogiikka on soveltava tieteenala, jonka keskiössä ovat yksilöllisyys, moniammatillisuus ja perhelähtöisyys. Erityispedagogiikassa pääset tarkastelemaan tukea tarvitsevien ihmisten tukemiseen soveltuvia toimintamalleja ja käytäntöjä.

Erityispedagogisen tutkimuksen kohteena ovat esimerkiksi oppimisen ja osallistumisen esteet ja niiden poistaminen sekä vammaisten ja muiden tukea tarvitsevien ihmisten tukeminen.

Opinnoissa etenet ohjatusti. Saat palautetta opinnoistasi ja henkilökohtaista ohjausta opiskeluusi. Voit opiskella erityispedagogiikkaa joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta - yksin tai yhdessä muiden kanssa, kontaktiopetuksessa tai verkossa. Yksittäisen opintojakson tai perus- tai aineopintokokonaisuuden.

Erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelmaan on mahdollista hakea myös avoimen yliopiston väylähaun kautta.

Opintoihin ilmoittautuminen

Ilmoittautumaan pääset klikkaamalla alta itseäsi kiinnostavaa opintojaksoa ja valitsemalla Ilmoittaudu opintoihin -välilehden.

Lukuvuoden 2023-24 opinto-ohjelma:
Suunnittele opintoja tulevalle lukuvuodelle. Koosteet lv. 2023-24 opetusohjelmasta löydät Näin aloitan opintoni- välilehdeltä.