ERIAINERI-JYUAVOIN Erityispedagogiikan aineopinnot (35 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius - Avoin yliopisto, Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

  • oppimisvaikeudet
  • moninaisuus ja oikeudenmukaisuus
  • erilaiset kommunikaatiomenetelmät
  • vammaistutkimus
  • autismikirjo
  • moni- ja vaikeavammaisuus

Tämä kokonaisuus on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa ja Chydeniuksen yliopistokeskuksen avoimessa yliopistossa.

Osaamistavoitteet

Erityispedagogiikan sivuaineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvata erityispedagogiikan keskeisiä toimintaympäristöjä
  • erotella erilaisia kehityksen ja oppimisen tuen tarpeisiin vaikuttavia tekijöitä
  • osaa noudattaa ammattieettisiä periaatteita työskentelyssään
  • analysoida erilaisia teoreettisia näkökulmia tuen tarpeen määrittämisessä ja toteuttamisessa

Rakenne

Valitse kaikki (35 op)