TTMAIN Terveystiedon monitieteinen aineopintokokonaisuus (35 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Terveystiedon aineopinnot suoritettuaan opiskelija
  • analysoida omaa opettajuutta ja sen kehittymistä monipuolisesti
  • suunnitella ja toteuttaa tarkoituksenmukaisia oppimistilanteita ja arvioida oppimista
  • analysoida terveystiedon opettajan työhön liittyviä eettisiä kysymyksiä ja tehdä eettisesti kestäviä ratkaisuja työssään
  • tarkastella koulua toimintaympäristönä eri näkökulmista
  • kuvata terveystieto-oppiaineen keskeisiä sisältöjä ja ylläpitää sisällöllistä aineenhallintaa sekä selittää terveyskäyttäytymistä teorioiden ja mallien avulla 

Esitietojen kuvaus

Terveystiedon monitieteinen perusopintokokonaisuus, josta vähintään arvosana hyvä (3).

Rakenne

Valitse kaikki (34+ op)