TTMA1002 Seksuaaliterveys (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Seksuaalisuus, keskeisimmät seksitaudit, raskauden ehkäisy

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
  • määritellä ja käyttää seksuaaliterveyteen liittyviä keskeisiä käsitteitä
  • analysoida ja arvioida erilaisten tekijöiden merkitystä seksuaaliterveyden näkökulmasta 

Kirjallisuus

  • Artikkelikokoelma, joka ilmoitetaan kurssin alkaessa

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Itsenäinen opiskelu, kirjallisuuden tenttiminen
Arviointiperusteet:
Kirjallisuuden tenttiminen 100 %
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Itsenäinen opiskelu, oppimistehtävä
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä 100 %
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Tentti (3 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kirjallisuuden tenttiminen 100 %
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Itsenäinen opiskelu, kirjallisuuden tenttiminen

Kirjallisuus:
  • Artikkelikokoelma
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä 100 %
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Itsenäinen opiskelu, oppimistehtävän laatiminen

Kirjallisuus:
  • Artikkelikokoelma

Opetus