TTMA1001 Terveyskäyttäytymistä selittäviä teorioita ja malleja (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Terveyskäyttäytymistä selittäviä keskeisiä sosiaalipsykologisia teorioita ja malleja (suunnitellun käyttäytymisen teoria, sosiaalis-kognitiivinen teoria, terveysuskomusmalli, muutosvaihemalli)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 

  • kuvata ja vertailla keskeisiä terveyskäyttäytymistä selittäviä teorioita ja malleja  

  • selittää teorioiden ja mallien avulla terveyskäyttäytymistä   

Oppimateriaalit

Haukkala, A., Hankonen, N. & Konttinen, H. (2012) Sosiaalipsykologia terveyskäyttäytymisen tutkimuksessa. Psykologia, 47(05-06)m 396-409

Muu opintojakson materiaali

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Oppimistehtävä. Ohjeet ja muu materiaali ilmoitetaan kurssin alkaessa.
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä 100 %
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus