TTMA1004 Mielenterveys ja tunneosaaminen (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Lapsen ja nuoren psyykkinen kehitys ja psyykkinen hyvinvointi sekä niihin liittyvät keskeiset tekijät
Tunteiden säätely
Kriisit ja stressi
Koulun rooli mielenterveyden edistämisessä 


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
  • määritellä ja käyttää lasten ja nuorten psyykkiseen kehitykseen ja tunteiden säätelyyn liittyviä keskeisiä käsitteitä
  • analysoida ja arvioida erilaisten tekijöiden merkitystä lasten ja nuorten psyykkisen kehityksen ja hyvinvoinnin sekä tunteiden säätelyn näkökulmasta 

Lisätietoja

Avoin yliopisto: Kirjallisuus suoritetaan oppimistehtävänä.

Oppimateriaalit

Paketti 1 
Cacciatore, R. 2007. Aggression portaat. Opetusmateriaali kouluille. Helsinki: Opetushallitus. (234 s.)

Kokkonen, M. 2017. Ihastuttavat, vihastuttavat tunteet. Opi tunteiden säätelyn taito. Jyväskylä: PS-Kustannus. (201 s.). Myös e-kirjana https://www.ellibslibrary.com/book/978-952-451-839-0

Paketti 2:
Kumpulainen, K., Aronen, E., Ebeling, H., Laukkanen, E., Marttunen, M., Puura, K. & Sourander A. (toim.) 2017. Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. 1.–2. painos. Duodecim. (sivut 20–112, 203–216, 264–279, 294–310; 323–344, 392–404, yhteensä 169 s.). Saatavana myös e-kirjana: https://www.oppiportti.fi/op/opk04607 (luvut: biopsykososiaalinen kehitys, normaali kehitys eri ikäkausina, psyykkisen kehityksen riskit ja suojaavat tekijät, puheen, kielen, motoriikan ja oppimiskyvyn kehityshäiriöt, ahdistuneisuushäiriöt, lasten ja nuorten mielialahäiriöt, syömishäiriöt, traumaperäiset stressihäiriöt ja sopeutumishäiriöt, itsetuhokäyttäytyminen.)

Mielenterveyden edistäminen kouluissa. THL Työpaperi 24/2013 (sivut 1-53) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-949-7

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Itsenäinen opiskelu, kirjallisuuden tenttiminen. Huom. kirjapakettiin kuuluvat kaksi kirjaa tentitään samalla tenttikerralla. Tämä koskee sekä pakettia 1 että pakettia 2.
Arviointiperusteet:
Kirjatentti 100 % (paketti 1: 50% + paketti 2: 50%)
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Itsenäinen opiskelu, oppimistehtävä
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä 100 %
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Tentti (1.5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kirjatentti 100 %
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Itsenäinen opiskelu, kirjallisuuden tenttiminen (molemmat kirjat tentitään samalla tenttikerralla)

Kirjallisuus:
  • Cacciatore, R. 2007. Aggression portaat. Opetusmateriaali kouluille. Helsinki: Opetushallitus. (234 s.)
  • Kokkonen, M. 2017. Ihastuttavat, vihastuttavat tunteet. Opi tunteiden säätelyn taito. Jyväskylä: PS-Kustannus. (201 s.). Myös e-kirjana https://www.ellibslibrary.com/book/978-952-451-839-0

Opetus

x

Tentti (1.5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Kirjatentti 100 %
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Itsenäinen työskentely, kirjatentti (molemmat kirjat tentitään samalla tenttikerralla)

Kirjallisuus:
  • Kumpulainen, K., Aronen, E., Ebeling, H., Laukkanen, E., Marttunen, M., Puura, K. & Sourander A. (toim.) 2017. Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. 1.–2. painos. Duodecim. (sivut 20–112, 203–216, 264–279, 294–310; 323–344, 392–404, yhteensä 169 s.). Saatavana myös e-kirjana: https://www.oppiportti.fi/op/opk04607 (luvut: biopsykososiaalinen kehitys, normaali kehitys eri ikäkausina, psyykkisen kehityksen riskit ja suojaavat tekijät, puheen, kielen, motoriikan ja oppimiskyvyn kehityshäiriöt, ahdistuneisuushäiriöt, lasten ja nuorten mielialahäiriöt, syömishäiriöt, traumaperäiset stressihäiriöt ja sopeutumishäiriöt, itsetuhokäyttäytyminen.)
  • Mielenterveyden edistäminen kouluissa. THL Työpaperi 24/2013 (sivut 1-53) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-949-7

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä 100 %
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Itsenäinen työskentely, kirjallisuuteen perustuvan oppimistehtävän laatiminen

Kirjallisuus:
  • Cacciatore, R. 2007. Aggression portaat. Opetusmateriaali kouluille. Helsinki: Opetushallitus. (234 s.)
  • Kokkonen, M. 2017. Ihastuttavat, vihastuttavat tunteet. Opi tunteiden säätelyn taito. Jyväskylä: PS-Kustannus. (201 s.). Myös e-kirjana https://www.ellibslibrary.com/book/978-952-451-839-0
  • Kumpulainen, K., Aronen, E., Ebeling, H., Laukkanen, E., Marttunen, M., Puura, K. & Sourander A. (toim.) 2017. Lastenpsykiatria ja nuorisopsykiatria. 1.–2. painos. Duodecim. (sivut 20–112, 203–216, 264–279, 294–310; 323–344, 392–404, yhteensä 169 s.) Saatavana myös e-kirjana: https://www.oppiportti.fi/op/opk04607 (luvut: biopsykososiaalinen kehitys, normaali kehitys eri ikäkausina, psyykkisen kehityksen riskit ja suojaavat tekijät, puheen, kielen, motoriikan ja oppimiskyvyn kehityshäiriöt, ahdistuneisuushäiriöt, lasten ja nuorten mielialahäiriöt, syömishäiriöt, traumaperäiset stressihäiriöt ja sopeutumishäiriöt, itsetuhokäyttäytyminen.)
  • Mielenterveyden edistäminen kouluissa. THL Työpaperi 24/2013 (sivut 1-53) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-949-7

Opetus