TERV111 Asiantuntijuus terveystiedon opetuksessa (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Itsetuntemus, opettajan identiteetti, opettajuuden kehittyminen, opettajan eettinen osaaminen, työn laaja-alaisuus, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen koulussa

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • kuvailla terveystiedon opettajan työn luonnetta ja laaja-alaisuutta

  • analysoida omia vahvuuksiaan ja kehittymistarpeitaan terveystiedon opettajana sekä jäsentää omaa ammatillista kehittymistään

  • analysoida opettajan työhön ja terveystieto-oppiaineeseen liittyviä eettisiä ilmiöitä

  • tarkastella koulua osana yhteiskuntaa ja määritellä koulun terveyden edistämisen toiminta-alueita moniammatillisessa koulun terveydenedistämistyössä 

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ilmoitetaan kurssin alkaessa

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen (21 tuntia), portfolio ja oppimistehtävät.
Arviointiperusteet:
Portfolio 70 %, muut tehtävät 30 %
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus