KTTSYV Taloustieteen syventävät opinnot (80 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Ei

Kuvaus

Taloustieteen syventävät opinnot harjaannuttavat opiskelijan talousteoreettista osaamista ja vahvistavat hänen menetelmällisiä valmiuksia. Syventävissä opinnoissa opiskelija voi halutessaan painottaa opintojaan valinnaisten opintojen avulla joko Mikrotaloustieteen ja politiikka-analyysin tai Makrorahoituksen opintopolkujen mukaisiin suuntauksiin.

Osaamistavoitteet

Kauppatieteiden maisteri osaa soveltaa ja arvioida taloustieteen keskeisiä teorioita ja kykenee mallien avulla selittämään, miten muutokset talouden tilassa vaikuttavat eri toimijoiden asemaan. Kauppatieteiden maisteri kykenee antamaan empiiriseen tutkimukseen pohjautuvia politiikkasuosituksia.
Kauppatieteiden maisteri kykenee analysoimaan talousteorioita soveltuvilla matemaattisilla ja empiirisillä menetelmillä.
Kauppatieteiden maisterilla on hyvät suulliset ja kirjalliset äidinkielen ja vieraan kielen viestintävalmiudet toimia tieteellisissä sekä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa tilanteissa.

Rakenne

Valitse kaikki (80+ op)