KTTS2130 Suhdannevaihteluiden teoria ja sovellukset (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssi syventää Makrotaloustiede I kurssilla opittua makrotalouden analyysia ja laajentaa makrotaloustieteen tuntemusta sen viimeisimmillä kehityspiirteillä. Kurssin keskeinen lähtökohta on tarkastella makrotalouden lyhyen aikavälin dynaamista sopeutumista. Kurssin teemoja ovat ISLM-mallin dynaamiset laajennukset, rationaaliset odotukset, makrotaloustieteen oppihistoria ja suhdannevaihteluteoriat.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

soveltaa keskeisimpiä teoreettisia makrotaloudellisia malleja kansantalouden ongelmien ratkaisussa ja ymmärtämisessä
tiedostaa rationaalisten odotusten merkityksen makrotaloustieteen kehityksessä ja soveltaa rationaalisten odotusten käsitettä makrotalouden analyysissä.
analysoida suhdannevaihteluiden syitä ja seurauksia kansantaloudessa käyttäen erilaisia suhdannemalleja

Lisätietoja

Ajoitus: 4. vuosi

Esitietojen kuvaus

KTTA2160 Makrotaloustiede I, KTTA1110 Matemaattinen taloustiede I / KTTS1220 Matemaattinen taloustiede

Kirjallisuus

  • Sörensen, P.B. & Whitta-Jacobsen, H. J (2010). Introducing Advanced Macroeconomics. Growth & Business Cycles. 2nd edition.; ISBN: 139780077117863

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tentti
Opetusajankohta:
Periodi 3
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Tentti
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta