KTTS3510 Työmarkkinat ja talouspolitiikka (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Työvoiman kysyntä ja tarjonta, etsintä ja kohtaanto työmarkkinoilla, työmarkkinatulemat
Työmarkkinainstituutiot, teknologia ja globalisaatio
Aktiivinen työvoimapolitiikka


Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija:

- ymmärtää työmarkkinoiden toiminnan keskeiset osa-alueet (työvoiman tarjonta ja kysyntä; työn etsintä ja kohtaanto työmarkkinoilla; palkat, työllisyys ja työttömyys).
- ymmärtää institutionaalisten rakenteiden (sopimusjärjestelmät, työttömyys- ja työsuhdeturva, aktiivinen työvoimapolitiikka) ja teknologisen kehityksen ja globalisaation merkityksen työmarkkinoiden toimintaan ja työmarkkinatulemiin (palkka- ja työvoimarakenne)
- ymmärtää ja pystyy tulkitsemaan työmarkkinoiden toimintaa analysoivia tieteellisiä artikkeleita.

Esitietojen kuvaus

KTTA3510 Työmarkkinat I

Oppimateriaalit

Luentomateriaali

Kirjallisuus

  • Cahuc P. & Zylberberg, A. 2004. Labor Economics.; ISBN: 0-262-03316-X
  • Boeri, T. & van Ours, J. 2008. The Economics of Imperfect Labor Markets.; ISBN: 978-0-691-12449-0

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tentti
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus