KTTS1910 Syventävien opintojen seminaari (2 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

-oman pro gradu -tutkielman esittely eri vaiheissa: tutkimussuunnitelma, väliraportti
-toisen pro gradu -tutkielman kommentointi

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
-analysoida oman tieteenalan keskeisiä ongelmia
-tunnistaa ja arvioida erilaisia tutkimusotteita ja menetelmiä
-arvioida kriittisesti pro gradu -tutkielman tasoisia tutkimusraportteja
-kommentoida toisia tutkielmia
-perustella ja puolustaa tutkielmassa tekemiään valintoja

Lisätietoja

Ajoitus: 4. (5.) opintovuosi, aloitus syyslulukaudella

Esitietojen kuvaus

Pakolliset taloustieteen syventävät opinnot.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Oman pro gradu -tutkielman esittely eri vaiheissa: tutkimussuunnitelma, väliraportti. Toisen pro gradu -tutkielman kommentointi.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus