KTTS2110 Mikrotaloustieteellinen politiikka-analyysi ja sääntelyn taloustiede (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kuluttajan valinta, päätöksenteko epävarmuuden vallitessa, riski, epätäydellinen informaatio, odotettu hyöty, päämies-agentti -mallit, ulkoisvaikutukset, sääntely, vaikuttavuus, käyttäytymistaloustiede.

Kurssi tukee erityisesti seuraavaa YK:n kestävän kehityksen tavoitetta 12: Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija: 
  • ymmärtää käyttäytymistä epävarmuuden vallitessa ja suhtautumista riskiin,
  • ymmärtää julkisen sektorin harjoittaman sääntelyn periaatteita ja
  • osaa arvioida poliittisten päätösten vaikutuksia.

Kurssi kehittää mm. seuraavia siirrettäviä (geneerisiä) taitoja: 

  • ongelmanratkaisutaidot,
  • tutkimus- ja tiedonkeruu- ja analysointitaidot,
  • kirjalliset taidot sekä
  • ryhmätyötaidot ja ajankäyttötaidot. 

Lisätietoja

Ajoitus: 4. vuosi

Esitietojen kuvaus

KTTA1110 Matemaattinen taloustiede I / KTTS1220 Matemaattinen taloustiede
KTTA2150 Mikrotaloustiede I

Kirjallisuus

  • Walter Nicholson and Christopher Snyder, Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions, 11th Edition (or later); ISBN: 978-1111525538 (soveltuvin osin)

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tentti, projektityö ja laskuharjoitukset (arvostelu 0-5)
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus