Varhaiserityispedagogiikan kandidaattiohjelma

Tutkintonimike:
Kasvatustieteen kandidaatti
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Alempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
180 op
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos, Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019

Kuvaus

Varhaiserityispedagogiikan kandidaattiohjelmassa (180 op) opiskelija perehtyy erityispedagogiikkaan tieteenalana ja toimintana ja saa valmiuksia erityisopettajan työhön sekä tieteelliseen ajatteluun ja työskentelyyn.

Varhaiserityispedagogiikan kandidaattiohjelmaan sisältyy erityispedagogiikan perusopinnot (25 op), erityispedagogiikan aineopinnot (50 op), kasvatustieteen perusopinnot (25 op), muut yhteiset opinnot (20 op) sekä varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot (60 op, luetaan hyväksi lastentarhanopettajan tutkinnon perusteella). Tutkinto-ohjelmaan sisältyy 5 op ohjattua opetusharjoittelua.

Osaamistavoitteet

Varhaiserityispedagogiikan kandidaattiohjelman suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet
- soveltaa erityispedagogisen työn keskeisiä ammatillisia sisältöjä erityisesti varhaiskasvatusikäisille
- välittää erityspedagogista tietämystä erityisenä painoalueena varhaiskasvatusikäiset

Rakenne

Valitse kaikki (176+ op)