ERIPER Erityispedagogiikan perusopinnot (25 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

keskeiset erityispedagogiikan käsitteet ja sisällöt
oppimisen ja koulunkäynnin tuen periaatteet

Osaamistavoitteet

Erityispedagogiikan perusopinnot suoritettuaan opiskelija
- osaa kuvata ja määritellä erityispedagogiikan tieteenalana ja toimintana

Rakenne

Valitse kaikki (25 op)