TILSYVERI Tilastotieteen syventävät opinnot valinnaisina opintoina (60+ op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Tilastotieteen syventävät opinnot valinnaisina opintoina sisältävät sekä teoreettisia opintoja että tilastotieteen sovelluksia.

Osaamistavoitteet

Tilastotieteen syventävät opinnot valinnaisina opintoina suorittanut opiskelija

 • osaa nimetä perusmenetelmien lisäksi joukon muita tärkeitä tilastollisia malleja ja menetelmiä
 • osaa perustellusti valita sopivia malleja tietyn ongelman ratkaisemiseksi
 • osaa raportoida monimutkaistenkin tilastollisten mallien tulokset
 • on kiinnostunut kvantitatiivisista menetelmistä ja on halukas kehittämään taitojaan edelleen.
 • kykenee seuraamaan tilastotieteen kehitystä alan kausijulkaisujen avulla ja omaksumaan tietoa tilastotieteen uusista kehittelyistä
 • osaa muotoilla ja ratkaista tilastollisia ongelmia yhteistyössä sovellusalan asiantuntijan kanssa
 • osaa perustella kvantitatiivisista aineistoista tehtävien johtopäätösten ja tärkeyden yhteiskunnassa ja tieteessä
 • osaa perustella ja kertoa vakuuttavasti johtopäätöksiin liittyvän epävarmuuden
 • tietää yksilön tietosuojan vaatimukset ja rehellisyyden tärkeyden tilastollisten johtopäätösten tekemisessä
 • toimii yksilön tietosuojan ja rehellisyyden edellyttämällä tavalla tilastollisten johtopäätösten teossa
 • asennoituu vakavasti eettisiin kysymyksiin

Esitietojen kuvaus

Tilastotieteen perus- ja aineopintokokonaisuus tai vastaavat tiedot

Rakenne

Valitse kaikki (49+ op)