KTTAIN Taloustieteen aineopinnot valinnaisina opintoina (35 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Taloustieteen aineopintokokonaisuus antaa valmiudet analysoida yhteiskunnallisia ilmiöitä ja päätöksentekotilanteita taloustieteellisin menetelmin. Monipuolinen valinnaisten opintojen tarjonta mahdollistaa opintokokonaisuuden räätälöinnin itselle sopivaksi.

Osaamistavoitteet

Taloustieteen aineopinnot suoritettuaan
• opiskelija osaa käyttää taloustieteen keskeisiä kvantitatiivisia menetelmiä ja soveltaa niitä taloustieteellisten kysymysten tarkasteluun.
• opiskelija kykenee analysoimaan talouden ilmiöitä sekä teoreettisesti että havaintojen perusteella.

Esitietojen kuvaus

Muiden kuin kauppakorkeakoulun opiskelijoiden tulee ennen aineopintojen suorittamista suorittaa Taloustieteen perusopinnot (26 op) tai vastaavat opinnot vähintään arvosanalla 3 eli Hyvä. 

Rakenne

Valitse kaikki (35+ op)