HTKPEL Pelitutkimuksen ja pelisuunnittelun opintokokonaisuus (25 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Avainteksti

Monitieteinen kokonaisuus yhdistää teoriaa ja käytäntöä ja antaa valmiuksia pelien ja muiden digitaalisten sisältöjen ja palvelujen suunnitteluun ja analyysiin.

Kuvaus

Opintokokonaisuus perehdyttää digitaalisten pelien tutkimuksen ja pelisuunnittelun monitieteiseen ja monialaiseen kenttään. Teoriaa ja käytäntöä yhdistävissä opinnoissa keskiössä on sekä pelien ominaispiirteiden ja erityislaadun ymmärtäminen että ymmärrys siitä, miten ne sijoittuvat osaksi suurempaa mediakulttuurin ja teknologian kenttää. Peleihin liittyvät ilmiöt nähdään myös yhteydessä suurempiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin, kuten pelillistymiseen. Opintokokonaisuus antaa valmiuksia työskennellä muun muassa pelisuunnittelun, pelikehityksen ja mediakasvatuksen tehtävissä.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintokokonaisuuden opiskelija tuntee pelitutkimuksen keskeisten suuntausten pääpiirteet ja käsitteistön. Opiskelija tuntee keskeiset digitaalisten pelien tyylilajit ja niiden tärkeimmät edustajat sekä tuntee digitaalisten pelien historiaa. Opiskelija tuntee pelisuunnittelun keskeiset osa-alueet ja pelinkehityksen prosessin. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa pelien tai tai muiden palvelujen tai ympäristöjen suunnittelussa, tulkinnassa ja arvioinnissa. 

Rakenne

Valitse kaikki (25+ op)