NKTA1011 Psychology of play and games (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Kurssilla tutustutaan leikin ja pelaamisen psykologiseen historiaan sekä nykypäivään.

Kuvaus

Perehtyminen leikin ja pelaamisen psykologiaan sekä historiallisesti että nykytutkimuksen kautta. Luetaan, tulkitaan ja sovelletaan alan avaintekstejä sekä vähemmän tunnettuja teorioita; näitä sovelletaan oman leikin ja pelaamisen kokemukseen. Osallistuvan raportoinnin avulla jaetaan näkemyksiä esitelmän ja keskustelun muodossa. Mahdollisuus yhteiseen tutkimuksen tekoon. 

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija tuntee leikin ja pelaamisen psykologian perusteet sekä osaa tulkita omaa pelaamistaan ja pelikulttuuria psykologisesti. Opiskelija hankkii taidon ymmärtää psykologista tutkimusta sekä perusteet lähteä rakentamaan omaa tutkimusta.

Oppimateriaalit

Luennoitsijan ilmoittama kirjallisuus ja pelimateriaali.  

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Järjestetään vuorovuosina kurssin NKTA1013 kanssa. Järjestetään seuraavan kerran lukuvuonna 2021-2022.
Opetusajankohta:
Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti
Työskentelytavat:

Osallistuminen opetukseen ja tehtävät.

Opetus