NKTA1013 Musiikki ja ääni peleissä (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Kurssilla tutustutaan psykologisiin ja kulttuurisiin näkökulmiin musiikin ja äänen tarkastelemiseksi osana pelikokemusta

Kuvaus

Kurssilla tutustutaan psykologisiin ja kulttuurisiin näkökulmiin musiikin ja äänen tarkastelemiseksi osana pelikokemusta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee pelimusiikin ja -äänen historiaa

  • tunnistaa äänien ja musiikin rooleja pelien vuorovaikutuksessa ja kerronnassa

  • hallitsee käsiteltyjen teorioiden ydinasiat ja osaa soveltaa niitä äänien ja musiikin kokemisen ja merkitysten tarkasteluun pelaamisen tai pelisuunnittelun kontekstissa

  • osaa muotoilla aiheen tutkimiseen soveltuvia tutkimuskysymyksiä

Kirjallisuus

  • Collins: Playing with Sound, A Theory of Interacting with Sound and Music in Video Games. 2013.
  • Grimshaw & Garner: Sonic Virtuality: Sound as Emergent Perception. 2015.
  • Summers: Understanding Video Game Music. 2016.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Järjestetään vuorovuosin opintojakson NKTA1011 kanssa. Luennoidaan lukuvuosina 2020-2021 ja 2022-2023. HUOM! Ei opetusta syksyllä 2022.
Opetusajankohta:
Periodi 1
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen, annetut tehtävät ja luentopäiväkirja.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot, tehtävät, luentopäiväkirja

Ei julkaistua opetusta