NKTA1091 Pelitutkimuksen erityisalueita I (3–5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Pelitutkimuksen ajankohtaisia aiheita. Opintojakso on tarkoitettu erikoiskursseille, kuten vierailevien tutkijoiden järjestelmälle opetukselle.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee teemana olevan ajankohtaisen tutkimusaiheen kysymyksenasetteluja, menetelmiä ja keskeistä tutkimusta.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Luennoitsijan ilmoittama oppimateriaali.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Opintojakso järjestetään tarpeen mukaan.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus