NKTA1000 Johdanto pelien tutkimukseen (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Opintojakso on pelitutkimuksen monitieteinen johdantokurssi. Suositellaan pelitutkimuksen ja pelisuunnittelun opintokokonaisuuden ensimmäiseksi kurssiksi.

Kuvaus

Opintojakso perehdyttää pelitutkimuksen perusteisiin ja antaa pohjan pelien ja pelaamisen ymmärtämiselle osana nykykulttuuria. Opintojaksolla käsitellään pelejä, pelaajia ja pelaamista usean eri tieteenalan näkökulmasta monitieteisyyttä korostaen. Opintojakson sisällöt luovat pohjan pelisuunnitteluun perehtymiselle.

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää pelejä rakenteen, suunnittelun, pelitapojen, peliyhteisöjen ja pelikulttuurien näkökulmista

  • ymmärtää pelit ja pelaamisen monitieteisen tutkimuksen kohteena

  • tuntee peleihin liittyvät keskeiset käsitteet

  • osaa etsiä ja hahmottaa pelitutkimuksessa käytyä ajankohtaista keskustelua

Kirjallisuus

  • Mäyrä, Introduction to Game Studies: Games in Culture. 2008.
  • Juul, Half-Real: Video Games between Real Rules and Fictional Worlds. 2006.
  • Salen & Zimmermann: Rules of Play: Game Design Fundamentals. 2003.
  • Wolf & Perron (eds): The Routledge Companion to Video Game Studies. 2016.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tarkat arviointiperusteet ilmoitetaan opintojakson alkaessa.
Opetusajankohta:
Periodi 1
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Luennot, tehtävät

Opetus