NKTA1092 Pelitutkimuksen erityisalueita II (3–5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Pelitutkimuksen ajankohtaisia aiheita. Opintojakso on tarkoitettu erikoiskursseille, kuten vierailevien tutkijoiden järjestelmälle opetukselle.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee teemana olevan ajankohtaisen tutkimusaiheen kysymyksenasetteluja, menetelmiä ja keskeistä tutkimusta.

Oppimateriaalit

Luennoitsijan ilmoittama kirjallisuus.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Opintojakso järjestetään tarpeen mukaan.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus