NKTA1001 Pelien tuntemus (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Pelien tuntemus on pelien yleisimpiin lajityyppeihin ja pelien historiaan tutustuttava kurssi, joka suoritetaan pelilukupiirinä.

Kuvaus

Yleisimpien digitaalisten pelien lajityyppien tuntemus. Perehtyminen keskeisimpiin digitaalisten pelien klassikoihin ja pelien kulttuuriseen historiaan. 

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee keskeisinä pidettyjä klassikoita, pystyy soveltamaan oppimiaan taitoja niiden tulkinnassa ja osaa tulkita teoksia historiallisessa ja kulttuurisessa kontekstissaan. 

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoittama oppimateriaali

Kirjallisuus

  • Montfort & Bogost: Racing the Beam: The Atari 2600 Platform. 2009.
  • Saarikoski & Suominen: ”Pelinautintoja, ohjelmointiharrastusta ja liiketoimintaa: Tietokoneharrastuksen ja peliteollisuuden suhde Suomessa toisen maailmansodan jälkeen”. Pelitutkimuksen vuosikirja 2009. http://www.pelitutkimus.fi/wp-content/uploads/2009/08/ptvk2009-02.pdf
  • Wolf: “The Video Game Industry Crash of 1977”. Before the Crash: Early Video Game History. 2012.

Suoritustavat

Tapa 1

Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Oppimispäiväkirja
Suorituskieli:
englanti, suomi
Ei julkaistua opetusta