EDFTAIKOK Taidekasvatus, lapsuus ja hyvinvointi (15–40 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos, Opettajankoulutuslaitos, Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Mutku: Taide tapahtumana (5op), Lastenkulttuuri (5op) ja Monitieteinen musiikintutkimus  (5op); OKL: Taidekasvatuksen monialainen oppimiskokonaisuus (5op); VAKA: Taito- ja taideaineiden integrointi; Gradia: Varhaisiän tanssikasvatus (5op); JAMK: Alle 3-vuotiaiden musiikkikasvatus (5op) tai Leikki- ja esikouluikäisten musiikkikasvatus (5op)

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa taiteen ja taidekasvatuksen merkityksen osana lapsen kehitystä, hyvinvointia ja ihmisen elämänkaarta. Osaa käyttää ja soveltaa taidepedagogisia menetelmiä eri-ikäisten lasten työskentelyn ohjaamisessa. Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida taideprosessin eri vaiheita esim. produktiossa tai pienemmissä harjoituskokonaisuuksissa. Ymmärtää taiteen merkityksen elämyksenä ja esteettisenä kokemuksena niin tekijän kuin vastaanottajan näkökulmasta. Tunnistaa omia vahvuuksia eritaideilmaisujen muodoissa ja oppii kehittämään omia luovia ilmaisumuotoja myös osana yhteisöä.

Lisätietoja

Taidekasvatus, lapsuus ja hyvinvointi moduuli on tarkoitettu Jyväskylän yliopistossa musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen, opettajankoulutuksen ja varhaiskasvatuksen koulutuksen opiskelijoille. Opintojaksot on koottu EduFuturan verkkosivuille, jossa on ohjeet ilmoittautumisesta. Moduuli on tarkoitettu myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) musiikin tutkinto-ohjelman opiskelijoille ja Jyväskylän ammattiopiston (Gradian) opiskelijoille, tarkista tarkemmat tiedot EduFuturan sivuilta

Rakenne

Valitse 15–40 op