EDFM1053 Varhaisiän tanssikasvatus (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Opinnoissa keskitytään pohtimaan tanssin merkitystä varhaisikäisen lapsen kehityksessä. Opiskelija saa ko. opinnoista avaimia lasten tanssitunnin suunnitteluun ja toteutukseen.

Lisätietoja

Opintojakso toteutaan Gradian, JAMK:n ja JYUn kanssa. 
Yhteyshenkilöt: Anniina Rinne (Gradia) ja Leena Pantsu (JAMK). 

Esitietojen kuvaus

Motivaatiokirje.

Oppimateriaalit

Kirjallisuutta sopimuksen mukaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen. Harjoittelu suoritetaan ryhmätyöskentelynä. Oppilas pitää koko kurssin ajan oppimispäiväkirjaa, minkä pohjalta hän työstää esseen hyödyntäen siinä myös yhteisesti jaettuja lähdemateriaaleja.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus