YLASYV Laskentatoimen syventävät opinnot (80 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Ei

Kuvaus

Laskentatoimen syventävät opinnot koostuvat laskentatoimen eri osa-alueiden, kuten johdon laskentatoimen ja rahoituksen laskentatoimen käytäntöjä ja niiden teoriaa, etiikkaa ja tutkimusta käsittelevistä opinnoista.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee rahoituksen laskentatoimen teoreettiset perusteet, keskeisen normiston ja ammatilliset käytännöt kuten kirjanpidon ja tilinpäätöksen ja osaa soveltaa niitä.

Opiskelija tuntee johdon laskentatoimen teoreettiset perusteet ja keskeiset käytännöt, kuten kustannuslaskennan, taloussuunnittelun, talousohjauksen ja suoritusmittauksen ja osaa soveltaa niitä organisaatiokontekstissa ja päätöksentekotilanteissa.

Rakenne

Valitse kaikki (80+ op)