YLAS2120 Laskentatoimi ja tietojärjestelmät (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Laskentatoimen tietotekniset sovellukset, tietojärjestelmien käyttöönottoprojektit ja niihin liittyvät haasteet erilaisissa organisaatioissa, laskentatoimen tietojärjestelmien tutkimus sekä teknologia laskentatoimen ja laskenta-ammattilaisten kannalta (esim. data-analytiikka, digitalisaatio, ohjelmistorobotiikka, ERP-, AI- ja/tai BI-järjestelmät). Kurssin aihepiirit ja harjoitukset tukevat IT-taitojen, analyyttisten ja ryhmätyötaitojen sekä ongelmanratkaisukyvyn kehitystä. Kurssin aihepiirit tukevat ymmärrystä tietojärjestelmäinnovaatioiden roolista nyky-yhteiskunnassa kestävän kehityksen, työroolien muutoksen ja talouskasvun mahdollistajana YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden 8 ja 9 mukaisesti. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

-selittää laskentatoimen tietojärjestelmien keskeiset osat ja prosessit

-analysoida laskentajärjestelmädataa esimerkiksi taulukkolaskentaohjelman avulla 

-analysoida laskentatoimen tietojärjestelmäarkkitehtuuria ja kuvata keskeisiä tietovirtoja.

-arvioida tietojärjestelmähankkeisiin liittyviä käytännön haasteita.

Lisätietoja

Luennot ja atk-harjoitukset (osa pakollista) sekä kurssityö tai tentti valinnan mukaan

Oppimateriaalit

Luennoitsijan ilmoittamat tieteelliset artikkelit

Kirjallisuus

  • Lahti, S. & Salminen, T. (2014) Digitaalinen taloushallinto. SanomaPro.; ISBN: 9789526318066
  • Romney, M. B. & Steinbart, P. J. (2015) Accounting Information Systems (13th ed.) Pearson.; ISBN: 9780133428537

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osallistuminen ja joko essee tai tentti
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Luennot ja atk-harjoitukset (osa pakollisia) sekä joko kurssityö tai tentti
Arviointiperusteet:
Kurssityö (voi olla ryhmätyö) tai tentti
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (6 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Esseet, voi olla ryhmätyö
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Esseet, voi olla ryhmätyö. Lisäksi kurssilla on läsnäolovaatimus

Ei julkaistua opetusta
x

Tentti (6 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Tentti
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Kurssilla on pakollisia luentoja ja atk-harjoituksia

Opetus