YLAS2130 Päätöksenteon teoria (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Klassinen päätöksenteon teoria, monikriteerinen päätöksenteko ja eri koulukuntien lähestymistavat monikriteerisiin ongelmiin

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- hyödyntää yksinkertaisia päätösanalyysejä
- keskeisten monikriteerimenetelmien pääeroavaisuudet
- arvioida eri lähestymistapojen soveltuvuutta käytännön päätöksenteon avustamiseen

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Luennoilla jaettava materiaali

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tentti
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus