JOUAIN Journalistiikan aineopinnot (60+ op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Valinnaiset opinnot:
Ei

Kuvaus

Journalistiikan aineopintojen painopisteenä on journalistinen ja tutkimuksellinen tiedon hankinta, arvioiminen ja esittäminen. Aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee omakohtaisesti journalistisen profession ja sen ajankohtaiset haasteet sekä kykenee arvioimaan journalismin roolia ja merkitystä yhteiskunnassa.

Osaamistavoitteet

Journalistiikan aineopinnot suoritettuaan opiskelija

  • omaa valmiudet toimia journalistisissa tehtävissä ja projekteissa monimediaisessa ympäristössä
  • kykenee analyyttiseen tiedon hankintaan, arviointiin ja luomiseen
  • osaa tehdä eettistä harkintaa journalistisessa työssä
  • tuntee median, journalismin ja viestinnän tutkimuksen perusteet ja keskeiset menetelmät
  • pystyy tekemään journalismia ja mediaa käsittelevää tutkimusta
  • omaa valmiudet toimia kansainvälisessä ympäristössä

Rakenne

Valitse kaikki (60 op)