JOUA005 Harjoittelu (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Opiskelija tekee journalistista työtä osana toimitusta ja sen tuotantorakenteita. Toimittajaharjoitteluun kuuluu vähintään kolmen kuukauden harjoittelu journalistisissa tehtävissä verkko-, sanoma- tai aikakauslehdessä, televisio- tai radiotoimituksessa, uutistoimistossa tai näiden yhdistelmässä.

Suoritustavat

Työharjoittelujakso Suomessa tai ulkomailla sekä raportti.

Arviointiperusteet

Harjoittelujakson hyväksytty suorittaminen sekä raportin kirjoittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.


Osaamistavoitteet

Opiskelija
  • osaa soveltaa, testata ja kehittää opiskelun antamia tietoja ja journalistisia taitoja toimitusympäristössä
  • tuntee ja hallitsee toimituskäytänteitä sekä journalistisen työn organisointia
  • verkostoituu ja kehittää työelämäyhteyksiään
  • osaa analysoida ja arvioida työelämävalmiuksiaan, journalistista työskentelyään sekä työnsä yhteiskunnallisia merkityksiä
  • motivoituu kehittämään journalistisen työn edellyttämiä tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan edelleen 

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 1. - 3. kesä (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. - 2. kesä)
Edeltävät opinnot: JOUA011 Uutisjournalismi, JOUA1012 Audiojournalismi, JOUA013 Videojournalismi

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Suositus ajoituksesta: 1. - 3. kesä (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. - 2. kesä). Lisätietoja: https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/opiskelu/oppiaineet/jou/opiskelu/tyoharjoittelu/joua005-harjoittelu
Arviointiperusteet:
Harjoittelujakson hyväksytty suorittaminen sekä raportin kirjoittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Toimitusharjoittelu (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Harjoittelujakson hyväksytty suorittaminen sekä raportin kirjoittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Työharjoittelujakso Suomessa tai ulkomailla sekä raportti.

Opetus