JOUA2000 Opinnot ulkomailla (10 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Perehdytään journalistiikan, media-alan ja viestinnän kysymyksiin kansainvälisessä opiskelijavaihdossa sekä hankitaan kansainvälistä opiskelukokemusta.

Suoritustavat

Yhden lukukauden opiskelu laitoksen tai yliopiston vaihtokohteessa sekä raportti, jossa sovelletaan journalistiikan ja viestinnän tietoa. Vaihtoehtoisena suoritustapana opintojaksot LACS1010 Introduction to Intercultural Communication (5 op) ja LACS1015 Online Cultures and Mediated Communication (5 op).

Arviointiperusteet

Opintojaksosta annettava arvosana määräytyy vaihtoyliopistossa suoritettujen opintojaksojen arvosanojen mukaan. Hyväksytty suorittaminen edellyttää raportin laatimista.Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • saa valmiuksia toimia monikulttuurisessa ympäristössä
  • tiedostaa ja ymmärtää oman kulttuurisen taustansa lähtökohtana vieraiden kulttuurien kohtaamiseen, ymmärtämiseen ja arvostamiseen
  • osaa tunnistaa ja kehittää omien opintojensa ja tulevan työuran kannalta keskeistä kansainvälistä osaamista.

Lisätietoja

Suositus ajoituksesta: 2. tai 3. vuoden kevät

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Suositus ajoituksesta: 2. tai 3. vuosi
Arviointiperusteet:
Opintojaksosta annettava arvosana määräytyy vaihtoyliopistossa suoritettujen opintojaksojen arvosanojen mukaan. Hyväksytty suorittaminen edellyttää raportin laatimista.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Vaihto-opiskelu (10 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Opintojaksosta annettava arvosana määräytyy vaihtoyliopistossa suoritettujen opintojaksojen arvosanojen mukaan. Hyväksytty suorittaminen edellyttää raportin laatimista.
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Yhden lukukauden opiskelu laitoksen tai yliopiston vaihtokohteessa sekä raportti, jossa sovelletaan journalistiikan ja viestinnän tietoa. Vaihtoehtoisena suoritustapana opintojaksot LACS1010 Introduction to Intercultural Communication (5 op) ja LACS1015 Media and Online Cultures (5 op).

Opetus