JOUA9999 Kypsyysnäyte (0 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Kuvaus

Sisältö

Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä tutkintoa varten tekemänsä tutkielman aihepiiriin ja akateemisen kirjoitustyylin hallintaan. Suomen- tai ruotsinkielisen koulusivistyksen saanut opiskelija osoittaa samalla erinomaisen kielitaitonsa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä.

Kypsyysnäytteen sisällön arvioi oppiaineen edustaja ja kieliasun tarkistaa kielikeskuksen hyväksymä kielentarkastaja.

Suoritustavat

Opiskelija kirjoittaa kypsyysnäytteen sekä kandidaatin että maisterin tutkinnossa.

Kypsyysnäyte kandidaatin tutkinnossa:

Esseetyyppinen pohtiva asiantuntijateksti, joka suoritetaan tenttitilaisuudessa. Uusimuotoinen kypsyysnäyte kirjoitetaan osana Movin tutkimusviestinnän kurssia.

Arviointiperusteet

Kypsyysnäytteen hyväksytty suorittaminen edellyttää, että kypsyysnäyte hyväksytään niin sisällön kuin kieliasun puolesta.

Osaamistavoitteet

Kypsyysnäytteellä opiskelija

  • osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja
  • osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitonsa.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Ilmoittauduttava sekä kypsyysnäytteeseen että kypsyysnäytteen kielentarkastukseen, jotta kypsyysnäytteestä voidaan antaa opintosuoritus.
Arviointiperusteet:
Kypsyysnäytteen hyväksytty suorittaminen edellyttää, että kypsyysnäyte hyväksytään niin sisällön kuin kieliasun puolesta.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Ilmoittauduttava sekä kypsyysnäytteeseen että kypsyysnäytteen kielentarkastukseen, jotta kypsyysnäytteestä voidaan antaa opintosuoritus.
Arviointiperusteet:
Kypsyysnäytteen hyväksytty suorittaminen edellyttää, että kypsyysnäyte hyväksytään niin sisällön kuin kieliasun puolesta.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
x

kielentarkastus (0 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Kypsyysnäytteen sisällöntarkastus kandidaatintutkielman hyväksymisen yhteydessä (kun kielentarkastus on tehty Tutkimusviestintä-kurssilla) (0 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Kypsyysnäytteen hyväksytty suorittaminen edellyttää, että kypsyysnäyte hyväksytään niin sisällön kuin kieliasun puolesta.
Suorituskieli:
suomi, ruotsi
Työskentelytavat:

Tutkimusviestinnän kurssi

Opetus

x

Kypsyysnäyte eTenttinä (0 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Arviointiperusteet:
Kypsyysnäytteen hyväksytty suorittaminen edellyttää, että kypsyysnäyte hyväksytään niin sisällön kuin kieliasun puolesta.
Suorituskieli:
suomi, ruotsi
Työskentelytavat:

eTentti

Opetus