OPEAIN Opettajan pedagogiset aineopinnot (35 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
- osaa arvioida omaa pedagogista osaamistaan ja ymmärrystään ja asettaa itselleen
henkilökohtaisia oppimistavoitteita
- tunnistaa oppimiseen ja motivaatioon vaikuttavia oppijan ja oppimisympäristön keskeisiä piirteitä, riskejä ja tukemisen keinoja sekä yhteiskunnallisia
opetuksen ja kasvatuksen rakenteellisia ehtoja
- omaa valmiudet yksilön ja ryhmän kohtaamiseen, ryhmäprosessien arviointiin sekä kollegiaaliseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida oppimisprosesseja ja opetuskokonaisuuksia
- osaa tehdä pienimuotoisen kasvatustieteellisen tutkimuksen ja raportoida sen

Esitietojen kuvaus

Kasvatustieteen perusopinnot.

Rakenne

Valitse kaikki (35 op)