Biomekaniikan maisteriohjelma

Tutkintonimike:
Liikuntatieteiden maisteri
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Ylempi tutkinto-ohjelma
Laajuus:
120 op
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Biomekaniikan maisteriohjelman tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia osaajia biomekaniikan alan vaativiin asiantuntijatehtäviin. Biomekaniikan koulutuksessa keskeisiä teemoja ovat ihmisen liikkumisen mekaniikka ja hermostollinen säätely sekä niiden mukautuminen fyysiseen aktiivisuuteen elämänkaaren aikana. Maisteri osaa itsenäisesti toteuttaa korkealaatuisia biomekaanista osaamista edellyttäviä tutkimus- ja kehityshankkeita. Hän osaa työskennellä yhteistyössä alan johtavien asiantuntijoiden kanssa myös kansainvälisesti. 

Osaamistavoitteet

Biomekaniikan pääainesta valmistuva ymmärtää liikkumisen mekaniikkaa ja sen hermostollista säätelyä. Hän ymmärtää kehoon kohdistuvaa kuormitusta liikesuorituksissa ja tuntee mekanismit niiden taustalla. Hän osaa kerätä, analysoida ja tulkita ihmisestä mitattavia biosignaaleja. Lisäksi hän osaa soveltaa biomekaniikan mittausmenetelmiä ratkaistakseen liikunnan, fyysisen harjoittelun ja inaktiivisuuden mekanistisia kysymyksiä liikunnan, urheilun ja kuntoutuksen viitekehyksessä.

Rakenne

Valitse kaikki