BMES1003 Biomekaniikan raportointiseminaari (3 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Biomekaniikan historiaa

Biomekaniikan teorioita

Lihasmekaniikka

Liikemekaniikka

Liikkeen hermostollinen säätely

Biomekaniikan ajankohtaisia tutkimuskysymyksiä

Osaamistavoitteet

Osaamistavoitteet * Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija…

- tietää biomekaniikan tutkimuksen historiallista perustaa ja nykytutkimuksen ajankohtaisia aiheita

- osaa kriittisesti analysoida tutkimuksen lähtökohtaa, asetelmaa ja tuloksia

- osaa biomekaniikan asiantuntijana arvioida tutkimusten tuloksia ja niiden yleistettävyyttä

- osaa pitää kuulijoille mielenkiintoisen tieteellisen esityksen valitusta aiheesta ja käydä sen pohjalta kriittistä tieteellistä keskustelua

- osaa tieteellisen keskustelun perustelu- ja todistelutaitoja eli argumentointia

Lisätietoja

Distance teaching.

Esitietojen kuvaus

LitK valmis

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Reports and presentations 80% - Participation in discussion 20%
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Raportit ja esitykset 80%, tentti 20%. Kirjurin raportti tehty hyväksytysti.
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus