YFISYVFIL Yhteiskuntatieteiden ja filosofian syventävät opinnot, filosofian opintosuunta (85 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Ei

Kuvaus

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian maisteriohjelman filosofian opintosuunnan syventävät opinnot tähtäävät filosofisen teorianmuodostuksen, argumentaation ja tutkimuksen taitojen vahvistamiseen. Ne eivät ole enää yleissivistäviä opintoja, vaan niissä keskitytään opiskelijan mielenkiinnon kohteita tukevien teorioiden ja tutkimuskäytäntöjen syvempään tuntemiseen. Maisteriopintojen keskiössä on maisterintutkielmaan liittyvä suunnittelu-, tutkimus- ja kirjoitustyö, jonka tukemiseksi paino on pienryhmämuotoisessa työskentelyssä. Tutkimusalojen ja menetelmien opinnoissa on runsaasti valinnanvaraa, millä tuetaan opiskelijan omaa maisterintutkielman tekoa. Vaikka kaikki valmistuneet maisterit eivät tutkijoiksi ryhtynekään, vaatii nykyinen työelämä monenlaisia informaation hankintaan, kriittiseen arvioimiseen, välittämiseen sekä tuottamiseen liittyviä taitoja, joiden hallintaa maisterintutkielman laatiminen konkreettisesti edistää.

Osaamistavoitteet

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian maisteriohjelman syventävät opinnot jakautuvat filosofian, politiikan, sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan opintosuuntiin. Opintosuunnan syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija on syventänyt teoreettista tietoa ja osaamistaan, hän on perehtynyt johonkin opintosuuntansa erityisalaan, hänen menetelmäosaamisensa on syventynyt ja hän on saavuttanut tieteellisen työn edellyttämän kypsyyden. Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon suorittaminen jossakin opintosuunnista antaa valmiudet työskentelyyn oman opintosuunnan ammattitaitoa vaativissa tehtävissä sekä myös valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin omalla tieteenalalla.

Rakenne

Valitse kaikki (85 op)