FILS3003 Maisterintutkielmaan liittyvä kirjallisuus (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Maisterintutkielmaan liittyvään kirjallisuuteen perehtyminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee olennaisen maisterintutkielmaansa liittyvän aiemman tutkimuksen. Hänellä on jäsentynyt ymmärrys tutkimuskentästä ja hän osaa asemoida maisterintutkielmansa suhteessa siihen.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Maisterintutkielman kirjallisuuskatsausta vastaava työ
Arviointiperusteet:
Itsenäisesti tehty kirjallinen työ
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus