FILS3041 Filosofian historia II (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Filosofian historian erityiskysymykset

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt ymmärrystään filosofian historian erityisluonteesta ja saanut kokemusta filosofianhistoriallisesta tutkimuksesta jonkin aikakauden tai teemakokonaisuuden piiristä. Opiskelija ymmärtää selkeästi filosofian historiallisen lähestymistavan tutkittavaan materiaaliin sekä tuntee aihealueen tärkeimmät keskustelut, kysymykset ja ongelmat. Opiskelija osaa käyttää filosofianhistoriallisia tietolähteitä ja käsittää osaa soveltaa ymmärrystään alkuperäistekstin analysointiin.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Luentokuulustelu tai opettajan antamat kirjoitustehtävät ja/tai verkkotentti.
Arviointiperusteet:
Suorituksen pistemäärästä vähintään 50% vaaditaan hyväksyttyyn arvosanaan.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Itsenäinen työskentely
Arviointiperusteet:
Itsenäinen työskentely
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 3

Kuvaus:
Tentti
Arviointiperusteet:
Tentti
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Tentti (5 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta