FILS3031 Tekstiseminaari 1 (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Klassisia tekstejä filosofian historiasta sekä nykyfilosofiasta.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa valmistautua ja kykenee osallistumaan täysipainoisesti tieteelliseen keskusteluun sekä historiallisista että ajankohtaisista filosofisista teoksista. Opiskelija osaa analysoida tekstien sisältämiä kysymyksenasetteluja, argumentteja ja käsitteitä ja keskustella tekstien tulkinnasta ja merkityksestä sekä kykenee tuottamaan keskustelun pohjalta hyvin perustellun oman näkemyksensä tutkittujen teosten filosofisista sisällöistä. Opiskelija osaa yhdistää tekstien kysymyksenasetteluja, argumentteja ja käsitteitä systemaattisiin nykyesityksiin ja kykenee arvioimaan kriittisesti näiden suhteita.

Oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Osallistuminen tekstiseminaariin ja/tai kirjallisten tehtävien tekeminen.
Arviointiperusteet:
Osallistuminen vähintään 80 % opetuksesta ja/tai kirjallisten töiden pistemäärästä vähintään 50% arvosanaan 1.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
kirjallisten tehtävien tekeminen
Arviointiperusteet:
kirjallisten töiden pistemäärästä vähintään 50% arvosanaan 1.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus