FILS3013 Käytännöllinen filosofia 3 (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

- Etiikka
- Yhteiskuntafilosofia
- Filosofinen ihmistutkimus (käytännöllinen filosofia)

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee käytännöllisen filosofian piiriin kuuluvat keskeiset ongelmat ja ratkaisuehdotukset, sekä näiden kritiikit. Opiskelija on harjaantunut filosofisten metodien käytössä, ja kykenee analysoimaan ja arvioimaan kriittisesti filosofisia kysymyksenasetteluja, teorioita ja käsitteitä. Opiskelija tuntee aihepiirin nykykeskusteluja ja kykenee seuraamaan tieteellistä keskustelua ajankohtaisesta tutkimuksesta.

Oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Luentokuulustelu ja/tai kirjallinen työ.
Arviointiperusteet:
Suorituksen pistemäärästä vähintään 50% vaaditaan hyväksyttyyn arvosanaan.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
kirjallinen työ.
Arviointiperusteet:
Suorituksen pistemäärästä vähintään 50% vaaditaan hyväksyttyyn arvosanaan.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus

x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus