TTMPERMUU Terveystiedon monitieteinen perusopintokokonaisuus, muiden tiedekuntien opiskelijoille (25 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä
Hakuohje:

Opinto-oikeus haettava erikseen: 

  • Liikuntatieteelliseen tiedekuntaan kyllä
  • Jyväskylän avoimen yliopiston terveystiedon opintoihin ei

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Terveystiedon perusopinnot suoritettuaan opiskelija
  • määritellä ja käyttää terveyteen ja terveyden edistämiseen liittyviä keskeisiä käsitteitä asianmukaisesti
  • kuvata terveyden edistämistä, sen toiminta-alueita ja erilaisia toimintaympäristöjä
  • eritellä terveystieto-oppiaineen olemusta, asettaa tarkoituksenmukaisia oppimistavoitteita, toteuttaa oppimistilanteita ja arvioida oppimista hyödyntäen terveystiedon opetussuunnitelmia
  • kuvata kansanterveyden tilaa, analysoida väestöryhmien terveyseroja ja niihin vaikuttavia tekijöitä sekä terveyserojen kaventamisen keinoja

Lisätietoja

LBIP010 Fysiologian perusteet -opintojakso suoritetaan 2 op laajuisena (kirjatentti) ja TTIP1002 Terveyden edistäminen -opintojakso 4 op laajuisena.

Rakenne

Valitse 25 op / 22 op