TERV007 Kulttuuri ja terveys (3 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Terveyden ja hyvinvoinnin kulttuuriset, sosiaaliset, taloudelliset ja historialliset tekijät
Terveyden eriarvoisuus
Terveys arjessa
Terveyskäyttäytymisen sosiaaliset ja kulttuuriset ulottuvuudet
Sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen pääoma
Medikalisaatio
Kulttuuriosaaminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • tarkastella terveyden kulttuurisia ja yhteisöllisiä ulottuvuuksia 
  • kuvata terveyden eriarvoisuutta sekä siihen johtavia syitä
  • selittää terveyden monimuotoisuuden ja -arvoisuuden etuja ja haasteita terveyden edistämisessä 

Oppimateriaalit

Karvonen, S., Kestilä, L., Mäki-Opas, T. (toim.). 2017. Terveyssosiologian linjoja. Gaudeamus (sivut 19-106, 143-170, 227-242).

Muu opintojakson materiaali

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Seminaari 10 h, itsenäinen opiskelu, oppimistehtävä (pohjautuu seminaareihin ja kirjallisuuteen)
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävä 100 %
Opetusajankohta:
Periodi 3
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus