TERV002 Terveystiedon didaktiikan perusteet (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Terveysosaaminen terveystiedon osaamistavoitteena
Kansalliset opetussuunnitelmat
Terveystiedon opetuksen suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin perusteita
Terveystiedon opetuksen erityispiirteitä
Oppilaantuntemuksen perusteita

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • soveltaa opetussuunnitelmia terveystiedon opettajan työvälineenä

  • osaa asettaa osaamistavoitteita eri kouluasteilla sekä toteuttaa ja arvioida oppimistilanteita

  • tarkastella terveystiedon opetukseen ja oppimiseen liittyviä käsityksiään

  • perustella oppilaan lähtökohtien ja tarpeiden huomioon ottamista opetuksessa

Pakolliset esitiedot

Oppimateriaalit

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2019.pdf

Ammatillisten perustutkintojen perusteet. Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen.

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3689879/reformi/tutkinnonosat/4211783

Muu opintojakson materiaali

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Kuvaus:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen (16 tuntia) ja opetusharjoituksiin (20 tuntia), itsenäinen opiskelu ja kirjalliset tehtävät.
Arviointiperusteet:
Opetusharjoitusten hyväksytty suorittaminen, kirjalliset tehtävät 100 %
Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus